Sprzątanie Podstawowe

Zakres prac podstawowych:

 • sprzątanie wewnątrz budynków mieszkalnych i komercyjnych
 • mycie okien i przeszkleń
 • sprzątanie ulic i placów
 • doczyszczanie obiektów przed oddaniem do użytkowania (sprzątanie po budowlane)
 • odśnieżanie ręczne i mechaniczne
 • utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych
 • koszenie, grabienie i wywóz trawy
 • dezynfekcja i deratyzacja budynków
 • 24 godzinna opieka konserwatora budynków w zakresie instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, c.o.
 • dozór mienia
 • odczyty liczników mediów
 • wywieszanie flag
 • dostarczanie piasku i soli drogowej w okresie zimy
 • wymiana i uzupełnianie piasku w piaskownicach